fbpx
Tehnički Pregled - Fokus 016

Šta je Fokus Klub kartica pogodnosti?

Registrovanjem vašeg automobila (registracija i tehnički pregled) na našem tehničkom pregledu, pored sjajne usluge dobićete i našu specijalnu Fokus Klub karticu pogodnosti sa kojom ćete zaista uštedeti novac i dobiti razne pogodnosti u našem gradu!

Svakog meseca širimo naša partnerstva koja će vam omogućiti da za manje novca završite obaveze koje imate na vašem automobilu.

Zašto ovo radimo? Zato što smatramo da automobil treba da pruža zadovoljstvo a ne da postane teret.

Važne stvari o kartici

 • Pri svakoj registraciji vozila, kartica se produžava za narednu godinu i važi samo za taj automobil.
 • Popusti kod partnera ostvaruju samo vlasnici važećih Fokus Klub kartica pogodnosti.
Specijalni popusti samo za članove
Ostvarite popuste sa našom karticom
Popusti do 20%
Na usluge kod naših partnera
Mreža naših partnera za pogodnosti:
 • Auto-Moto Društvo Le D.O.O.
 • Mehaničarska radnja Auto-Servis Bane
 • Vulkanizerska radnja Srđan Blagojević
 • Farbarsko-limarska radnja Kokan Sjaj

Pogodnosti naših partnera

Auto-Moto Društvo Le D.O.O.

POPUST OD 20%

Usluge:
"Ponosni smo na partnerstvo sa Tehničkim pregledom Fokus 016. Za sve članove Fokus Klub-a odobravamo popust od 20% na naznačene usluge."
Jovica Dimitrijević
Jovica Dimitrijević
Vlasnik Auto-Moto Društva Le D.O.O.

Mehaničarska radnja Auto-Servis Bane

POPUST OD 20%

Usluge:
"Sa firmom Fokus 016 već duži period sarađujemo odlično, zato samo za članove Fokus Klub-a odobravamo popust na naše usluge."
Branislav Pešić
Vlasnik mehaničarske radnje Auto-Servis Bane

Vulkanizerska radnja Srđan Blagojević

POPUST OD 20%

Usluge:
"Partnerstvo sa Tehničkim pregledom Fokus 016 je nešto na šta smo veoma ponosni. Pružamo podršku svim članovima Fokus Klub-a u obliku popusta od 20% na naše usluge."
Srđan Blagojević
Vlasnik vulkanizerske radnje Srđan Blagojević

Farbarsko-limarska radnja Kokan Sjaj

POPUST OD 5%

Usluge:
"Članovi Fokus Klub-a kod nas dobijaju 5% na naše navedene usluge. Gajimo prijateljstvo sa Tehničkim pregledom Fokus 016 koje traje već godinama."
Kokan sjaj Branislav Pešić
Milan Mitić
Vlasnik farbarsko-limarske radnje Kokan Sjaj

Auto Centar Fokus 016

POPUST OD 20%

Usluge:
Milos Ristić i Milan Ristić
Auto Centar Fokus 016

Najčešća Pitanja

Fokus Klub kartica pogodnosti je kartica koju dobijaju vlasnici automobila koji su odradili registraciju i tehnički pregled kod nas, u Auto Centru Fokus 016, a koja im omogućava ostvarivanje raznih pogodnosti i popusta kod partnera.

Fokus Klub karticu pogodnosti možete dobiti registrovanjem Vašeg automobila (registracija i tehnički pregled) na našem tehničkom pregledu Auto Centar Fokus 016.

Fokus Klub kartica pogodnosti omogućava vlasnicima automobila koji su prošli tehnički pregled i registraciju na Fokus 016 tehničkom pregledu ostvarivanje popusta do 20% kod određenih partnera. 
Trenutni partneri koji nude popuste su Auto-Moto Društvo Le D.O.O., mehaničarska radnja Auto-Servis Bane, vulkanizerska radnja Srđan Blagojević i farbarsko-limarska radnja Kokan Sjaj. Popust možete ostvariti i kod nas na uslugu punjenja klime.

Važenje kartice se produžava svaki put kada se vozilo ponovo registruje, a kartica važi samo za to vozilo.

Apsolutno ne. Ova kartica je kreirana kako bi Vi ostvarili popust na održavanje vozila bez ikakve obaveze prema nama. Ovo je kartica sa kojom samo dobijate.

Opšti Uslovi

OPŠTA PRAVILA

Opšta pravila određuju uslove upotrebe Fokus Klub kartice pogodnosti čiji izdavalac je Preduzeće “AUTO CENTAR FOKUS-016 d.o.o.” iz Leskovca, ul.Đermanovića br.7, matični broj: 21582387. PIB: 111962781, u daljem tekstu, Auto centar Fokus 016, koje zastupa direktor Violeta Ristić.
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovim opštim pravilima imaju sledeće značenje:
Imalac je svako fizičko lice koje pri registraciji vozila dobije Fokus Klub karticu pogodnosti.

KARTICA

Fokus Klub kartica pogodnosti (u daljem tekstu: Kartica) je kartica pogodnosti koja njenim imaocima omogućava ostvarivanje različitih prava i pogodnosti prilikom održavanja i popravke motornog vozila na izabranim mestima koja omogućavaju ostvarivanje pogodnosti imaocima Fokus Klub kartice pogodnosti.

Lista odabranih mesta sa kojima Auto centar Fokus 016 ima partnerstvo i u kojima imalac može koristiti Karticu radi ostvarivanja određenih prava i pogodnosti prilikom održavanja i popravke motornog vozila može se naći na internet portalu https://fokus016.rs/fokus-klub-kartica-pogodnosti/.

IMALAC

Fokus Klub karticu pogodnosti može dobiti svako fizičko lice starije od 18 godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije i svako pravno lice sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, koje registruje svoje motorno vozilo na tehničkom pregledu Auto centar Fokus 016.
Pojedinac preuzimanjem Fokus Klub kartice pogodnosti potvrđuje da je saglasan sa ovim opštim pravilima.
Isto tako je saglasan s tim da se podaci mogu poveriti ugovornom obrađivaču podataka privrednog društva Auto centar Fokus 016 kao i njegovim partnerima.

Izdavanje Kartice je dobrovoljno i besplatno. 

Pojedino fizičko lice  i ovlašćeno lice u pravnom licu može dobiti samo jednu Fokus Klub karticu pogodnosti i ista važi isključivo za motorno vozilo koje je registrovano na tehničkom pregledu Auto centar Fokus 016.
Fizičko lice i ovlašćeno lice u pravnom licu sa istim podacima (ime, prezime, adresa, datum rođenja) već postojećeg imaoca kartice ne može dobiti novu Fokus Klub karticu pogodnosti , osim u slučaju zamene kartice u skladu sa ovim Opštim pravilima.
Fokus Klub kartica pogodnosti nije prenosiva i može je koristiti samo lice kom je kartica izdata. Zaposleni u mestu na kome donosilac Fokus Klub kartice pogodnosti namerava da ostvari prava i pogodnosti Kartice, od donosioca ove kartice imaju pravo zatražiti lični document ili neko drugo identifikaciono sredstvo na uvid, pomoći kojeg mogu da utvrde identitet donosioca Kartice.

U slučaju da donosilac Kartice ovom prilikom odbije da da na uvid lični document ili drugo identifikaciono sredstvo pomoću kog se može utvrditi identitet donosioca, partner zadržava pravo da odbije da takvom donosiocu kartice pruži pogodnosti koje omogućava Kartica. 

IZDAVALAC

Izdavalac i vlasnik Fokus Klub kartice pogodnosti je Preduzeće “AUTO CENTAR FOKUS-016 d.o.o.” iz Leskovca, ul.Đermanovića br.7, matični broj: 21582387. PIB: 111962781, u daljem tekstu, Auto centar Fokus 016, koje zastupa direktor Violeta Ristić.

Izdavalac Auto centar Fokus 016 se obavezuje da će prikupljene lične podatke osigurati, upotrebljavati, obrađivati i čuvati u skladu sa Pravilima i odredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), a sa kojima se fizičko lice svojom slobodnom i ozbiljnom voljom saglašava, što potvrđuje prijemom Fokus Klub kartice pogodnosti.

Izdavalac zadržava pravo menjanja ovih pravila, ukidanja Fokus Klub kartice pogodnosti i opoziva kartice. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu www.fokus016.rs. i počinju da se primenjuju u roku od 8 dana od dana takve internet objave. Ako vlasnik Kartice upotrebljava karticu nakon početka primene objavljenih promena, pretpostavlja se da je s njima saglasan.

OSTVARIVANJE PRAVA IMALACA KARTICE

Auto centar Fokus 016  je izdavalac i vlasnik Fokus Klub kartice pogodnosti, a sva prava i pogodnosti po osnovu Kartice ostvaruju se isključivo kod partnera i Auto centar Fokus 016 nije odgovorno za ostvarivanje bilo kojih prava i pogodnosti koje imaocima Kartice omogućavaju partneri.

LIČNI PODACI

Fokus Klub karticu pogodnosti može dobiti fizičko lice pod uslovom da je starije od 18 godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije i svako pravno lice sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koje registruje motorno vozilo na tehničkom pregledu Auto centar Fokus 016.

OBRADA LIČNIH PODATAKA

Imalac Fokus Klub kartice pogodnosti preuzimanjem Kartice potvrđuje/dozvoljava da izdavalac prilikom izdavanja kartice može proveriti sve lične podatke imaoca Kartice. Imalac Kartice odgovara za istinitost i tačnost svih ličnih podataka na svim obrascima povezanim sa upotrebom Fokus Klub kartice pogodnosti.

BENEFITI

Fokus Klub kartica pogodnosti omogućava imaocu kartice uštede na određene usluge kod odabranih partnera. Fokus Klub kartica pogodnosti imaocima kartice omogućava sledeća prava i pogodnosti:

 • Popust od 20% na šlep vozila kod preduzeća “AUTO-MOTO DRUŠTVO LE d.o.o.”, Leskovac, ul. Đorđa Stamenkovića br.11, matični broj: 21130281. PIB: 109132390.
 • Popust od 20% na sve vrste popravke vozila kod preduzetnika Branislava Pešića PR Održavanje i popravka motornih vozila ASB Auto Servis Bane, Leskovac, ul. Stepe Stepanovića br.83, matični broj: 64026232, PIB: 109228450.
 • Popust od 20% na usluge zamene pneumatika, lepljenje pneumatika, blansiranje pneumatika kod preduzetnika Srđana Blagojevića PR Vulkanizersko Trgovinska radnja Leskovac, ul.Vlajkova br.74, matični broj:64074512. PIB: 109294436.
 • Popust od 5% na usluge farbanja, limarskih radova, poliranje automobile kod preduzetnika Milana Mitića PR Samostalna zanatsko trgovinska radnja Kokan Sjaj MMN, Leskovac, ul. Marka Crnog br.22A, matični broj: 62061529, PIB: 105680035.
 • ostali popusti, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni

Sva prava i pogodnosti će biti oglašena na na website-u www.fokus016.rs u periodima važenja.
Prilikom ostvarivanja popusta potrebno je priložiti karticu, bez priložene kartice nije moguće ostvariti navedene pogodnosti.

ZAMENA KARTICE

Gubitak ili krađu Fokus Klub kartice pogodnosti imalac kartice može prijaviti izdavaocu kartice. Izdavalac će imaocu kartice koji je prijavio gubitak ili krađu kartice izdati novu karticu.

PRESTANAK VAŽENJA KARTICE

Fokus Klub kartica pogodnosti važi godinu dana od dana registracije vozila na tehničkom pregledu Auto centar Fokus 016. Pri svakoj registraciji vozila na tehničkom pregledu Auto centar Fokus 016, kartica se produžava za narednu godinu i važi isključivo za to vozilo.

OBJAVA PRAVILA

Ova pravila počinju da se primenjuju u roku od 8 dana od dana objave na internet portalu www.fokus016.rs

Izdavalac zadržava pravo menjanja pravila, ukidanja Fokus Klub kartice pogodnosti i poništenja kartice. Sve promene se javno objavljuju na internet portalu i počinju da se primenjuju po isteku roka od 8 dana od dana takve internet objave.

Šta želite naći?