Potražite Odgovore na Pitanja

Sva punoletna i maloletna lica koja imaju putna dokumenta sa kojim putuju van granice Srbije.

Cena putno zdravstvenog osiguranja zavisi na koj period (broj dana) osigurano lice želi da se osigura kao i to da li se radi o porodičnom, individualnom osiguranju ili grupnom osiguranju (10+).

Sve troškove do 35.000 eura snosi osiguravajuće društvo i to na: organizaciju lečenja osiguranika, neophodno lečenje, prevoz do zdravstvene ustanove ili zemlje prebivališta a koje je posledica iznenadne bolesti ili povrede.

Putno osiguranje može da se zaključi maksimalno na 90 dana u kontinuitetu.

Putno osiguranje važi za sve zemlje sveta uključujući i SAD, Kanadu, Japan i Autraliju.

Iznos pokrića putnog zdravstvenog osiguranja zavisi od tarifne grupe (zemlje u kojoj se putuje) a maksimalni iznos je do 35.000 eura.

Putno zdravstveno osiguranje možete kupiti kod nas. Mi izdajemo polise Dunav osiguranja. Takođe putno zdravstveno osiguranje možete kupiti direktno u osiguravajućoj kući.

Za kupovinu putnog zdravstvenog osiguranja potrebna su dokumenta sa kojim putujete van granice Srbije (pasoš).

Dokumentacija potrebna za tehnički pregled je saobraćajna dozvola ili potvrda o vlasništvu vozila kao i lična karta lica koje je dovezlo vozilo. Ukoliko je na vozilu vršena neka prepravka ugradnja ili razgradnja potrebno je poneti i uverenje o ispitivanju istog.

Da, kod nas možete izvršiti i tehnički pregled i osiguranje to jest kompletnu registraciju vozila na jednom mestu.

Tehnički pregled možete zakazati vrlo jednostavno pozivom na broj koji su dostupni na našem sajtu. Naše brojeve telefona možete videti OVDE.

Tehnički pregled traje prosečno do 45 min.

U tom slučaju vama se daje izveštaj sa nedostacima koje treba otkloniti i pritom imate rok od 3 radna dana za otklanjanje tih nedostataka.

Sledeći izlazak se ne naplaćuje ukoliko se vozilo vrati sa otklonjenim nedostacima u roku od 3 radna dana.

Potrebna vam je saobraćajna dozvola, lična karta vlasnika vozila, urađen tehnički pregled kao i uplaćene uplatnice za osiguranje i dažbine.

Kada izađe registracija duže od 60 dana moraju se menjati i registarske tablice što iziskuje dodatne troškove.

Vozilo možeti registrovati u tom slučaju samo sa ovlašćenjem overenim kod notara.

Za svako vozilo cena registracije se razlikuje zbog više faktora koji utiču na krajnju cenu (da li ste imali nezgode, koliko dugo registrujete na vaše ime, da li menjate tablice ili saobraćajnu, koliko su KW, kubika i koje je godište), tako da ćete najprecizniju cenu dobiti kada nas kontaktirate, mi smo uvek raspoložni da vam pružimo adekvatne informacije.

Ne. Registracija vozila bez prisustva vlasnika može se izvršiti jedino ukoliko posedujete overeno ovlašćenje overeno kod notara.