Polisa Dunav Osiguranja

U saradnji sa Dunav Osiguranjem, u mogućnosti smo da vam ponudimo polisu Putnog Zdravstvenog Osiguranja na Tehničkom Pregledu Fokus 016.

Ova polisa Putnog Zdravstvenog Osiguranja Vašoj porodici i Vama daje sigurnost tokom Vašeg boravka u inostranstvu.

U slučaju neophodne lekarske pomoći zbog iznenadne bolesti ili nezgode, ova polisa osiguranja Vam pokriva troškove neke od hitnih intervencija ili sve troškove tokom lečenja u inostranstvu. 

Pokrivenost Osiguranjem 24h

Uz polisu Putnog Zdravstvenog Osiguranja, pokriveni ste 24 časa, od trenutka ulaska do samog povratka iz inostranstva.

Uz polisu Putnog Zdravstvenog Osiguranja, dobijate i brosuru sa brojevima telefona kontakt centra koji radi 24 časa i koji uvek možete pozvati radi dobijanja dodatnih informacija ili pomoći.

Putno Zdravstveno Osiguranje
Sigurnost u inostranstvu
Cena / osiguranje
Za cenu osiguranja nas kontaktirajte
Garantovano pokriće sledećih troškova:
  • za ambulantno i bolničko lečenje
  • za nabavku neophodnih lekova i medicinskog materijala
  • za prevoz do najbliže zdravstvene ustanove
  • za prevoz u državu prebivališta
  • za stomatološke intervencije
  • za druge potrebe u vezi sa iznenadnom bolešću ili povredom.

Glavni Benefiti Usluge

Osiguranje sa Covid-19 pokrićem

Pokriće osiguranje u slučaju oboljenja virusom Covid-19.

Jednostavan proces kupovine polise

Potrebni su podaci iz pasoša, krajnja destinacija i period boravka van zemlje.

Najčešća Pitanja

Sva punoletna i maloletna lica koja imaju putna dokumenta sa kojim putuju van granice Srbije.

Cena putno zdravstvenog osiguranja zavisi na koj period (broj dana) osigurano lice želi da se osigura kao i to da li se radi o porodičnom, individualnom osiguranju ili grupnom osiguranju (10+).

Sve troškove do 35.000 eura snosi osiguravajuće društvo i to na: organizaciju lečenja osiguranika, neophodno lečenje, prevoz do zdravstvene ustanove ili zemlje prebivališta a koje je posledica iznenadne bolesti ili povrede.

Putno osiguranje može da se zaključi maksimalno na 90 dana u kontinuitetu.

Putno osiguranje važi za sve zemlje sveta uključujući i SAD, Kanadu, Japan i Autraliju.

Iznos pokrića putnog zdravstvenog osiguranja zavisi od tarifne grupe (zemlje u kojoj se putuje) a maksimalni iznos je do 35.000 eura.

Putno zdravstveno osiguranje možete kupiti kod nas. Mi izdajemo polise Dunav osiguranja. Takođe putno zdravstveno osiguranje možete kupiti direktno u osiguravajućoj kući.

Za kupovinu putnog zdravstvenog osiguranja potrebna su dokumenta sa kojim putujete van granice Srbije (pasoš).