Izjava o zaštiti privatnosti

Ko smo mi

AUTO CENTAR FOKUS 016 LESKOVAC, Đermanovićeva broj 7 16000 Leskovac, autocentarfokus016@gmail.com, 016 283473 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Auto Centar Fokus 016 Leskovac prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • IP Adresa

Svrha obrade i pravni osnov

Auto Centar Fokus 016 Leskovac koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Kreiranje korisničkih naloga
 • Pružanje osnovnih usluga
 • Korisnička podrška
 • Komunikacija sa  korisnicima
 • Ponude novih proizvoda i usluga

Auto Centar Fokus 016 Leskovac podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Pristanak
 • Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Auto Centar Fokus 016 Leskovac štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Enkriptovanje podataka

Auto Centar Fokus 016 Leskovac čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 5 godina od trenutka formiranja baze

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Auto Centar Fokus 016 Leskovac ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Auto Centar Fokus 016 Leskovac ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Auto Centar Fokus 016 Leskovac ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

 • Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Auto Centar Fokus 016 Leskovac na sledeće načine:

 • Email – autocentarfokus016@gmail.com

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.